מדיניות פרטיות 'rishum.app' - רישומון

מדיניות פרטיות

זוהי מדיניות פרטיות ("מדיניות פרטיות") אשר מסדירה את האופן שבו אנו, מפעילי האתר, פולסטאק מערכות בע"מ ח"פ 516597069 ("מפעילי האתר", "אנחנו", "שלנו" או "אנו") עושים שימוש במידע אישי (כהגדרתו להלן) אותו אנו אוספים, מקבלים ומאחסנים לגבי יחידים בקשר לשימוש באתר הרישומון שבכתובות rishum.app, rishumon.co.il , וכל תתי מתחמים ("דומיינים"), תוכן ושירותים ("האתר"), בקשר עם גוף, מוסד או בית הספר אליו את/ה מעוניין/ת לבצע רישום או לבצע פעולות ("בית הספר").

   1. תנאי שימוש. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר https://rishum.app/termsOfUse ("תנאי השימוש"). כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש.
   2. הסכמה ושינוי. אינך מחויב/ת מבחינה משפטית לספק לנו מידע אישי, ואת/ה מאשר/ת בזאת שמסירת המידע האישי שלך נעשה מרצונך החופשי. בשימושך בשירותים, את/ה מסכימ/ה לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, ולכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי למטרות האמורות בזאת. אם אינך מסכימ/ה למדיניות פרטיות זו, אנא אל תכניס/י ואל תעשה/י שימוש אחר בשירותים. אנו שומרים על הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור יכנס לתוקפו תוך 10 ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, והמשך השימוש שלך בשירותים לאחר שינוי כזה פירושו שאת/ה מקבל/ת על עצמך שינויים אלה.
   3. איזה מידע אישי אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו. אנו לא דורשים כעת שתספק/י לנו מידע אישי על מנת לקבל גישה למידע הכללי הזמין באתר. "מידע אישי" פירושו כל מידע היכול לשמש, בין אם לבדו ובין אם בשילוב עם מידע אחר, לזהות באופן אישי יחיד, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, פרופיל אישי, כתובת מייל, כתובת מגורים או כתובת פיזית אחרת, תיק בריאות, קשרים משפחתיים, גיל, עיסוק או פרטי קשר אחרים. אולם, אנו מקבלים ו/או אוספים מידע אישי ממך בדרכים שלהלן. מובהר כי אינך נדרש/ת על-פי חוק למסור מידע אישי, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל/י/י להשתמש בשירותים הרלוונטיים:
    1. יצירת חשבון. חלק מהשירותים כרוכים ביצירת חשבון אישי. לשם יצירת חשבון אישי, תידרש/י למסור מידע מסוים כגון שמך, כתובת המייל ומספר הטלפון שלך.
    2. טפסי רישום. לצורך הרישום לגוף או בית הספר נדרשים מילוי טפסים דיגיטאליים האוספים מידע הנדרש להרשמה. המידע כולל מידע מסוים לצורך תקשורת (כגון שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכו') וכן מידע כללי על התלמיד/ה, לרבות מידע על משפחת ו/או הורי התלמיד/ה, רגישויות, אלרגיות, העדפות, שיבוצי ראיון, הצהרת בריאות, וויתור סודיות, אזרחות, תעודות ומסמכים אקדמאים נוספים, צילום ת.ז., וכן מסמכים ומידע פרטני ייחודי עבור בית הספר, שהינם מעבר למידע הבסיסי הנדרש לרישום ע"י משרד החינוך או כל גוף רגולטורי האחראי על הגוף אליו מתבצע הרישום.
    3. זימון ראיונות. לצורך שימוש בפלטפורמת הזימון והשיבוץ לראיונות יש צורך בבחירת תאריך וחלון זמן לשיבוץ.
    4. בקשת "צור קשר". אם תשלח/י אלינו בקשת "צור קשר", באמצעות טופס יצירת קשר באתר, ייתכן שתידרש/י לספק לנו מידע מסוים כגון שמך, כתובת המייל ומספר הטלפון שלך, על מנת שנוכל לתת מענה לפנייתך. תוכן הפנייה יועבר לגורם הרלוונטי בהתאם לסוג הפנייה.
    5. בחירת העדפת חברים לכיתה. לצורך שימוש בפלטפורמת בחירת העדפת חברים לכיתה, ייחשפו הפרטים הבסיסיים (שם פרטי ושם משפחה) לשאר התלמידים בכיתה, כנגד אישור והסכמה שלך שפרטיך (ו/או פרטי הנרשמ/ת) יהיו מוצגים ברשימה, לבחור ולהיבחר. הוראות בנידון יופיעו במנגנון הבחירה לקראת שנת הלימודים.
    6. מערכת שחרורים דיגיטאליים. לצורך שימוש בפלטפורמת מערכת השחרורים הדיגיטלית, יש צורך במידע כגון ת.ז. של התלמיד/ה, יום ושעה, וכן סיבת השחרור. המידע הנ"ל מועבר למזכירות בית הספר ולגורמים הרלוונטיים כגון מאבטח בית הספר, לפי מגבלות ואמצעי פרטיות שייקבעו ע"י משרד החינוך והתקנים של הרשות להגנת הפרטיות בישראל. חלק מהמידע (כגון כתובת דוא"ל, ומספר סלולארי לאימות, שמות התלמידים וההורים) יוזן ע"י בית הספר, באופן מאובטח ועל פי הדרישות של משרד החינוך.
    7. בקשת מידע נוסף. אם תשלח/י אלינו בקשה לקבלת מידע נוסף, באמצעות טופס הבקשה באתר, ייתכן שתידרש/י לספק לנו מידע מסוים כגון שמך, כתובת המייל ומספר הטלפון שלך, על מנת שנוכל לתת מענה לפנייתך.
    8. מידע אישי ובירוקרטי בתהליך רישום לבית הספר. ייתכן ומידע כמו הערות, המלצות, סיכומי ראיונות וחוות דעת פנימיות יישמרו במערכת ויוזנו מטעם המראיינים וההנהלה בבית הספר. מובהר בזאת כי מידע זה לא יהיה זמין לנרשם (ו/או מי מטעמו).
    9. מילוי טפסים נקודתיים במערכת ייתכנו טפסי שאלון נקודתיים עבור צרכים מגוונים של בית הספר. המידע שנאסף הוא לפי הטופס עצמו בהתאם לצורכי בית הספר בהפצת הטופס.
   4. האופן שבו אנו עושים שימוש במידע אישי. אנו רשאים לעשות שימוש במידע האישי שמסרת לנו ו/או במידע שנאסף אצלנו בדרכים הבאות:
    1. על מנת לספק את השירותים שלנו ולשפר אותם (לרבות עדכון האתר ו/או המוצרים ו/או השירותים ולשפר את חווית המשתמש במסגרת השימוש באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים).
    2. על מנת להשיב לפנייתך אלינו, לספק לך מידע נוסף על פי בקשתך.
    3. על מנת ליצור איתך קשר, לרבות מענה על שאלות ששלחת לנו באמצעות האתר, מתן הודעות בדבר ביצוע השירותים, ובקשות לקבלת מידע נוסף הנדרש בקשר עם השירותים.
    4. על מנת לשלוח אליך מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשותנו, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר (לדוגמא, SMS) מידע שיווקי ופרסומי הנוגע לבית הספר ולפעילותו.
    5. על מנת לבצע רישום תלמיד/ה לבית הספר.
    6. על מנת להעביר מידע מטפסי מילוי לבית הספר.
    7. על מנת לבצע פעולות (כגון, סידור הישיבה בכיתה ו/או זימון לראיון) בהתאם לבקשת בית הספר.
    8. דיוור מטעם בית הספר, מידע אישי הנוגע לרישום או דיוור פרסומי/ענייני מטעם בית הספר.
    9. בקרה ומעקב בנוגע לשחרורי תלמידים מבית הספר.
   5. שיתוף המידע האישי עם צדדים שלישיים. אנו עשויים להעביר את המידע האישי לגביך במקרים הבאים:
    1. אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך עם ספקי צד שלישי ושותפים שלנו אשר לוקחים חלק בפעילות מפעילי האתר ו/או מסייעים למפעילי האתר בפעילותם ו/או מסייעים לנו במתן השירותים שלנו לך ולמשתמשים אחרים. מידע כאמור יכול שיועבר למדינות אחרות. אנו עושים מאמצים סבירים מבחינה מסחרית על מנת להתקשר ו/או להיות במגע עם ספקי שירות צד שלישי וצדדים אשר מפרסמים מדיניות פרטיות המסדירה את האופן שבו הם מעבדים את המידע האישי.
    2. אנו נהיה רשאים לגלות את המידע האישי שלך ו/או כל מידע שנאסף באמצעות השירותים אם נסבור, על פי שיקול דעתנו, בתום לב, שהגילוי של מידע זה מסייע או נחוץ באופן סביר: (א) על מנת למלא אחר כל דין , תקנה, הליך משפטי או בקשה של כל ערכאה או רשות מוסמכת ורשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף את תנאי המשתמש של האתר, לרבות חקירות של הפרות פוטנציאליות שלו; (ג) על מנת לגלות, למנוע או להתייחס למרמה או לסוגיות אבטחה; או (ד) להגן מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בבטיחות של העמותה, של המשתמשים שלנו, שלך או של הציבור.
   6. Cookies. האתר משתמש ב- Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי חברה. חלק מהעוגיות תפקענה כאשר תסגור/י את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, את/ה משתמש/ת במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חברת מייקרוסופט, תוכל/י למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאת/ה מבקש/ת לראות בעת הכניסה לאתר. המידע בעוגיות מוצפן, ומפעילי האתר נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.

אם אינך מעוניין/ת לקבל עוגיות, תוכל/י להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר/י בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, עליך לדעת שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל/י להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר שלנו או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, את/ה יכול/ה למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה/י כן, רק אם את/ה משוכנע/ת שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק/י אותן אלא אם את/ה משוכנע/ת שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

   1. שימוש במידע אנונימי. אנו עשויים לעשות שימוש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתנו, בין היתר, על מנת לשפר את השירותים שלנו. "מידע אנונימי" פירושו מידע שאינו כולל זיהוי של משתמש יחיד, כגון מידע מצטבר אודות השימוש בשירותים.
   2. ביטול הצטרפות. תוכל/י לבחור שלא לקבל בעתיד ממפעילי האתר הודעות קידום מכירות, פרסומות או הודעות דוא"ל אחרות הקשורות לאתר, על ידי בחירה בקישור "הסרה" בתחתית כל הודעת דוא"ל שאנו שולחים. לידיעתך, גם אם תבחר/י שלא לקבל את הודעות הדוא"ל הנ"ל, אנו עשויים לשלוח לך דוא"ל בתגובה לכל בקשת "צור קשר" שלך וכן הודעות דוא"ל ניהוליות (לדוגמה, בהקשר לבקשת איפוס סיסמה) הנחוצים כדי לאפשר את השימוש שלך באתר.
   3. בחירה. בכל עת תוכל/י לבחור אם לספק או לגלות מידע אישי או לא. יחד עם זאת, אם תבחר/י שלא לספק מידע אישי שהינו חובה, יתכן שהרישום לבית הספר לא יושלם ולא תוכל/י לעשות שימוש בשירותים.
   4. גישה/דיוק. אנו מעוניינים לשמור על מידע אישי מדויק. הנך רשאי/ת לעיין במידע עליך המצוי במאגר המידע, ובמידה שמצאת שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לבית הספר המחזיק בגישה לפרטים בבקשה לתקן את המידע או למחקו, הכל בהתאם ובכפוף והוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981. המייל שלך צריך לכלול פרטים מפורטים לגבי בקשתך. לאורך תהליך הרישום, כל עוד לא ביצעת "הגשה סופית" של הרישום, תוכל/י לערוך ולשנות שדות, לעדכן קבצים והעדפות. לאחר הגשה סופית של הרישום, המידע לא יהיה נגיש לצפייה ללא בקשה מבית הספר אליו בוצע הרישום.
   5. פרטיות של ילדים. האתר נועד למשתמשים מעל גיל 18. בהתאם לכך, אם אינך מעל גיל 18, את/ה מצהיר/ה ומאשר/ת שהוריך יודעים על השימוש שאת/ה עושה באתר והם מאשרים אותו. אם את/ה מאמין/ה שעשוי להיות לנו מידע שלא אמור להיות ברשותנו, אנא צור/י קשר איתנו בכתובת המייל:service@rishum.app .
   6. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. את/ה מאשר/ת שידוע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר אינם כפופים למדיניות הפרטיות של מפעילי האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.
   7. אבטחה. אבטחת המידע האישי חשובה לנו. אנו פועלים לפי תקנים מקובלים בענף, לרבות שימוש באמצעי אבטחה מנהליים, פיזיים וטכניים נאותים, על מנת להגן על המידע האישי שלך. ואולם, אף שיטה או העברה באמצעות האינטרנט ואף שיטת אחסון אלקטרוני אינה בטוחה ב-100%. לפיכך, למרות שאנו שואפים לעשות שימוש באמצעים מקובלים וסבירים על מנת להגן על המידע האישי שלך, לא נוכל להבטיח בטחון וסודיות מוחלטים. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי אבטחה בשירות או לגבי סודיות, תוכל/י ליצור איתנו קשר בכתובת המייל: service@rishum.app.
   8. מיזוג, מכירה או פשיטת רגל. במידה ומפעילי האתר או תאגיד בבעלותם יירכש או יתמזג עם ישות נוספת, או במקרה של פשיטת רגל או אירוע דומה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר, להמחות או להקצות מידע אישי בקשר עם המיזוג, מכירה או פשיטת הרגל הנ"ל.
   9. התחייבות. אנו מחויבים להגן על הפרטיות שלך. הגנה על הפרטיות שלך באופן מקוון הוא תחום מתפתח ואנו מפתחים כל הזמן את השירות שלנו כך שיעמוד בדרישות אלו. אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו או בנוגע למידע האישי שלך שאנו עשויים לאחסן ולעשות בו שימוש, אנא צור/י איתנו קשר בכתובת המייל: service@rishum.app.
   10. גישה של בית הספר למידע בטרם השלמת הרישום. לבית הספר אליו מתבצע הרישום יש גישה מלאה לכל נתון ופרט שמילאת, גם אם לא ביצעת "הגשה סופית של הרישום". זאת על מנת לסייע ולנתח מצבים בהם תהליך הרישום נתקע ואף לבצע פעילויות ניהוליות (כגון, סיווג ושיבוץ לראיון ו/או הערכות מוקדמות) ואף אם טרם ביצעת אימות של המייל. בית הספר רשאי לשלוח מייל עוד בטרם סיימת את תהליך הרישום. ייתכן והמערכת תשלח תזכורת במייל להשלמת הרישום או הליך אחר שטרם הושלם.

עודכן לאחרונה: יוני, 2022מאחלים שימוש פורה ויעיל

rishum.appמופעל באמצעות הרישומון | תנאי שימוש | כל הזכויות שמורות © 2024 | הצהרת נגישות